O firmie

Korzenie "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kościanie, sięgają roku 1920, kiedy to 10 listopada otwarto w Kościanie sklep poznańskiej "Zgody". 

Po zakończeniu II wojny światowej pierwsze walne zgromadzenie Spółdzielni, na którym nadano jej nazwę Spółdzielnia Spożywców "Zgoda", odbyło się w marcu 1945 r. We wrześniu 1948r. doszło do połączenia spółdzielni "Zgoda" i "Robotnik" w jeden organizm pod nazwą Powszechna Spółdzielnia Spożywców. 

W 1968 roku PSS "Zgoda" w Kościanie została przejęta przez "Społem" Wojewódzką Spółdzielnię Spożywców w Poznaniu. 

W 1975 roku Spółdzielnia stała się oddziałem Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Lesznie.

Przywrócenie samodzielności "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kościanie nastąpiło w styczniu 1983 roku. Po piętnastu latach działalności Spółdzielni jako oddziału, najpierw "Społem" WSS w Poznaniu /1968- 1974/, a później "Społem" WSS w Lesznie /1975-1982/ Spółdzielnia rozpoczęła samodzielną działalność. 

Dzisiejsza forma prawna została określona w 1990 roku ustawą o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.