Produkcja własna

Stołówka "Zrazik"


Działalność garmażeryjna prowadzona jest w Stołówce „Zrazik”. Produkowane są w niej wyroby mączne , mięsne i rybne oraz obiady.Produkcja sprzedawana jest przez własna sieć detaliczną oraz odbiorców zewnętrznych. Mimo skromnych warunków produkcyjnych miesięcznie zakład wytwarza około 70 asortymentów potraw.